Więcej treści

 • ONI JEGO ZDETRONIZOWALI – ROZDZIAŁ XIV – abp Marcel Lefebvre

  Rozdział XIV Jak zdetronizowano Jezusa Chrystusa Podczas sądu ostatecznego Chrystus oskarży tych, którzy wypędzili Go z życia publicznego, i będą najbardziej pomszczeni wskutek tej zniewagi. Pius XI: Pomimo ryzyka powtarzania się, powrócę do społecznego królestwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego dogmatu wiary katolickiej, którego nie można poddawać w wątpliwość nie stając się heretykiem: tak, dokładnie: […] Więcej

  Czytaj więcej

 • SKĄD POCHODZĄ CHOROBY I JAK SIĘ W NICH ZACHOWAĆ – KS. J. FISCHER

  Skąd pochodzą choroby? Choroby sa w ogólności mówiąc jednym ze skutków grzechu pierworodnego. Przed grzechem nie chorowali pierwsi rodzice nasi; dopiero gdy zgrzeczyli, rzekł Bóg do Adama: „W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z którejeś powstał”, a do Ewy: „Rozmnożę nędze twoje, – z boleścią rodzić będziesz dziatki” (Gen. 1, 16). – i temi słowy między innemi karami zapowiedział ludziom, że będą podlegali chorobom. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  „O przedziwna odmiano! BÓG staje się człowiekiem, Sędzia się odmienia w Ojca, zagniewany w łaskawego. Czy możesz być większe ukazanie łaski? Grzechy nasze Boga czyniły surowym Sędzią, a miłość Jego ku grzesznym z Sędziego uczyniła Ojcem naszym łaskawym: Narodzenie z Ojca od wieków dało Mu pioruny, któreby na grzesznych rzucał; Narodzenie w czasie z Matki dało Mu łzy, któremiby twarde grzeszących serca miękczył. O dziwna odmiana! O niewysłowiona łaska!” Więcej

  Czytaj więcej

 • ŻYWOT ŚW. PAFNUCEGO I ŚW. TAIDY – 20 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

  Taida, skoro do lat młodej dziewicy doszła, oddała się namiętnie uciechom światowym i w krótkim czasie strwoniła cały swój majątek. Przyzwyczajona do zbytków, a nie mogąc już ich sobie dostarczyć, oddała się ostatniej rozpuście, tak dla zysku jak i dla dogodzenia rozpasanym w niej od dzieciństwa chuciom. Że przy tem była nadzwyczaj powabnej urody i starannie wykształcona, stała się najsłynniejszą w całym Egipcie nierządnicą, w której domu, wielka liczba chrześcijańskich dusz przez nią do grzechu przywiedzionych, gubiła się na wieki. Więcej

  Czytaj więcej

 • KATECHIZM WG SUMMY TEOLOG. ŚW. T. Z AKWINU: GRZECHY MOWY W ŻYCIU CODZIENNYM: OBELGA, OBMOWA, PODJUDZANIE, WYŚMIEWANIE, ZŁORZECZENIE – O. TOMASZ PEGUES OP

  Nadzwyczajne w swej wspaniałości pochwały, które Stolica Apostolska obdarzyła Tomasza z Akwinu, nie pozwalają żadnemu katolikowi na wątpienie, że ten Doktor Kościoła został powołany przez Boga w tym celu, aby Kościół miał Mistrza doktryny, którą kieruje się w każdym czasie. Z drugiej strony, wydało się właściwym, aby wyjątkowa mądrość tego Doktora Kościoła była całkowicie dostępna, nie tylko dla duchownych, ale także dla wszystkich tych, kimkolwiek by byli, którzy zajmują się w wyższym stopniu poznawaniem religii, i to w całym jej bogactwie: natura rzeczy domaga się bowiem tego, że im bliżej zbliżamy się do światła, tym obficiej jesteśmy przez nie oświeceni”. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  Mówiłem przeszłych niedziel: będą udręczeni niesprawiedliwi od oblicza Sędziego, będą udręczeni od niesprawiedliwi od oblicza własnego, teraz mówię: będą udręczeni niesprawiedliwi od głosu Sędziowskiego (Psalm 103) „avoce tonitrui tui formidabunt”. Bardziej niżeli grom wielki ostatni dekret z ust Sędziego wypadający, ich przerazi, którego ile jest słów, tyle straszliwych piorunów i tyle będzie punktów uwagi naszej. ‘Jdźcie przeklęci’, to punkt pierwszy; dokąd? idźcie ‘w ogień’, to punkt drugi; w jaki ogień? w ogień ‘wieczny’, to punkt trzeci. Ad M.D. Gloriam. Więcej

  Czytaj więcej

 • PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA KOŚCIELNA: MARCIN LUTER – TWÓRCA PSEUDOREFORMACJI – KS. DR MARCELI NOWAKOWSKI – 1911

  Halucynacje, jakie miewał często, wizje szatanów, nie opuściły go i przed śmiercią. Sam zaznaczał często, że diabły go nawiedzają, których przez okno nawet w postaci psów w Wartburgu wyrzucał; cierpiał nad tym okrutnie, więc chciał tym cierpieniem obdarzyć innych, wysyłając ich często do diabła. Lekarz Ratzeberger, leczący Lutra w ostatnich chwilach, opowiada, że szatan w nieprzyzwoity sposób okazał swą pogardę Lutrowi, gdy ten w oknie podczas modlitwy siedział. Wreszcie z 17 na 18 stycznia 1546 r. znaleziono Lutra umarłym. Tenże sam lekarz opowiada, że na ścianie przy łożu śmiertelnym Lutra widniał napis jego ręką napisany: „Pestis eram vivens, moriens ero mors tua Papa”. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  A nietylko liczba grzechów, ale i rodzaje w szczegulności widziec sie dadzą wieksze, sprośniejsze jedne nad drugie. Staną przed oczyma twemi z jedney strony jakoby woyska nie przeliczone, kłamstwa, obłudne i zdradliwe mowy; staną z drugiey strony wszystkie nieformności, lubieżności, ale na różne kompanie podług rodzaju swego coraz brzydszego podzielone; staną liczne półki niesprawiedliwych zysków, lichwiarskich wynalazków, nieporządney chciwości przemysłów; dopieroż jedenże i ten sam grzech w inney coraz gromadzie złości obaczysz; naprzykład: cudzołóstwo stanie między grzechami cieleśności, toż samo cudzołóstwo stanie miedzy grzechami niesprawiedliwości, dla ciężkich krzywd, które z niego bliźniemu pochodzą, toż samo stanie miedzy grzechami wiarołostwa, dla złamaney poprzysiężoney wiary. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  W ogrodzie Getsemańskim Słowo rzekł do żołnierzy, którzy Go poimać mieli: Jam jest którego szukacie, a oni natychmiast poszli wstecz, i o ziemię są rzuceni; jeżeli to zdziałał, kiedy sam miał być sądzonym, czegoż nie sprawi, gdy sam sądzić przyjdzie? Jeżeli w pokorze, w podłości ukrytego znieść niemogli jako zniosą w Majestacie swoim jaśniejącego? Więcej

  Czytaj więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.