Więcej treści

 • w

  NIEOMYLNOŚĆ PAPIESKA

  Zarzuty przeciwko nieomylności papieskiej
  Wśród krytyków dogmatu o nieomylności papieskiej byli niektórzy tzw. liberalni katolicy, a wtórowali im oczywiście protestanci. Jeden z zarzutów sformułował protestancki teolog A. Harnack, który nieco ironicznie twierdził, że dogmat o nieomylności papieża pozwoli papieżom podpierać dowolne treści autorytetem Ducha Świętego. Zarzut ten jest całkowicie bezpodstawny, gdyż jak już wcześniej zostało wspomniane, nieomylność nie dotyczy nowego objawienia.

  Objawienie, jak katolikom wiadomo, zostało zakończone wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Prawda ta jest dogmatem wiary. Zresztą papież w żadnej sytuacji nie może sprzeciwić się Pismu św. i Tradycji. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  MODLITWA DZIECI Z BLISKIEGO WSCHODU, ŻEBY NIE CIERPIAŁY DŁUGO PODCZAS ŚMIERCI I NIE ZAPARŁY SIĘ PANA JEZUSA

  Dzieci świadome śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie grozi im w każdej  chwili ze strony opętańczych wyznawców islamu, którzy każdego dnia  dopuszczają się bestialskich mordów na niewinnych chrześcijanach,  modlą się mniej więcej takimi słowami: Panie Jezu, kiedy już nadejdzie nasza śmierć, spraw, abyśmy nie cierpieli długo i abyśmy się nigdy Ciebie nie zaparli… Amen. Więcej

  Czytaj więcej

 • w ,

  [WIDEO] CZY KATOLICY I PROTESTANCI WIERZĄ W TEGO SAMEGO JEZUSA? – Michael Voris

  Protestanci, w tym również ci protestanci, którzy za protestantów się nie uważają, tacy jak „The Assembly of God” i im podobni, wszyscy oni wyznają innego Jezusa niż katolicy. Tego rodzaju stwierdzenie może wywołać apopleksję w tych kościelnych kręgach, które spędziły pół wieku próbując rozmyć ogromne różnice pomiędzy autentycznym chrześcijaństwem, czyli katolicyzmem a heretyckim chrześcijaństwem, to znaczy protestantyzmem. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [POLSKA] STUDENCI JUDAISTYKI OSKARŻAJĄ KATOLICKIEGO STUDENTA O ANTYSEMITYZM + CYTATY TALMUDU

  Według żydofilów niedopuszczalnym jest: nawracanie żydów; używanie określenia „żydokomuna”; nie można nazwać judaizmu zbrodniczą ideologią, ale inne wyznania już tak; krytykować spotkania chanukowego; stwierdzić, że ktoś należy do lewicowej partii. Można być katolikiem, ale nie można nawracać żydów, ani głosić nauk wiary katolickiej. Św. Maksymilian Maria Kolbe również był posądzany o antysemityzm tylko dlatego, że wiarołomnych żydów chciał nawracać i modlił się za żydów, a nie z żydami. Więcej

  Czytaj więcej

 • w ,

  [WIDEO] GRZEGORZ BRAUN – KONGRES RUCHU NARODOWEGO – „SUWERENNY NARÓD W XXI WIEKU”

  Nie oszukujmy się. Nie łudźmy. Naród jako taki jest dzieckiem Kościoła Katolickiego. Narody to jest wynalazek katolicki! Nie ma narodów, które są wspólnotami plemiennymi albo też urzędowymi kolekcjami obywateli, którzy mają biurokratycznie dyktowane reguły respektować. Nie ma tych narodów poza paradygmatem, który przechował dla nas i oddał nam niegodnym dziedzicom Kościół Katolicki. Więcej

  Czytaj więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.