Więcej treści

 • LIST APOSTOLSKI «MOTU PROPRIO ‘LATINA LINGUA’» POWOŁUJĄCY DO ŻYCIA PAPIESKĄ AKADEMIĘ JĘZYKA I KULTURY ŁACIŃSKIEJ – BENEDYKT XVI

  ydaje się więc, że należy pilnie wesprzeć starania o lepszą znajomość i bardziej biegłe posługiwanie się językiem łacińskim, zarówno w środowisku kościelnym, jak i w szerszym świecie kultury. Aby uwydatnić znaczenie tych starań i zapewnić im skuteczność, trzeba zastosować metody dydaktyczne odpowiadające nowym warunkom oraz stworzyć sieć relacji między instytucjami akademickimi oraz między uczonymi, aby dowartościować bogate i różnorodne dziedzictwo kultury łacińskiej. Więcej

  Czytaj więcej

 • CHRZEŚCIJANIE IDĄ POD PRĄD – BENEDYKT XVI

  Nakazuje mu, by wyruszył w drogę, opuszczając swoją ziemię, by udać się do kraju, który mu wskaże: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12, 1). Jak my byśmy odpowiedzieli na podobne wezwanie? Jest to przecież podróż w ciemno, on nie wie, gdzie Bóg go zaprowadzi; jest to wędrówka wymagająca radykalnego posłuszeństwa i ufności, które daje tylko wiara. Więcej

  Czytaj więcej

 • Benedykt XVI: Dziewięć sposobów modlitwy

  Jest mianowicie, według św. Dominika, dziewięć sposobów modlitwy, a każdy z nich — przez niego praktykowany zawsze przed ukrzyżowanym Jezusem — wyraża postawę ciała oraz postawę ducha, które wewnętrznie się przenikając, pogłębiają skupienie i żarliwość. Pierwszych siedem to kolejne etapy, niczym kroki na drodze, wiodące do komunii z Bogiem, z Trójcą: św. Dominik modli się:

  na stojąco chyląc czoło, by wyrazić pokorę;
  leży na ziemi, by prosić o przebaczenie swoich grzechów;
  na kolanach, odprawiając pokutę, by uczestniczyć w cierpieniach Pana;
  z otwartymi ramionami, wpatrując się w Ukrzyżowanego, by kontemplować Najwyższą Miłość;
  ze wzrokiem skierowanym w niebo, czując, że pociąga go do siebie świat Boży. Więcej

  Czytaj więcej