Więcej treści

  • ŻYWOT ŚW. PAFNUCEGO I ŚW. TAIDY – 20 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

    Taida, skoro do lat młodej dziewicy doszła, oddała się namiętnie uciechom światowym i w krótkim czasie strwoniła cały swój majątek. Przyzwyczajona do zbytków, a nie mogąc już ich sobie dostarczyć, oddała się ostatniej rozpuście, tak dla zysku jak i dla dogodzenia rozpasanym w niej od dzieciństwa chuciom. Że przy tem była nadzwyczaj powabnej urody i starannie wykształcona, stała się najsłynniejszą w całym Egipcie nierządnicą, w której domu, wielka liczba chrześcijańskich dusz przez nią do grzechu przywiedzionych, gubiła się na wieki. Więcej

    Czytaj więcej

  • ŻYWOT ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA MIREŃSKIEGO, 6 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

    Mieszkał w Patarze pewien znakomitego rodu szlachcic, który podupadł był zupełnie na majątku, i miał trzy córki dorosłe słynące z urody, a których już prawie nie miał czem wyżywić. Przyszła mu myśl niegodziwa, wydać te nieszczęsne dziewice na rozpustę, a tym sposobem i im i sobie sposób do życia zapewnić; z czego w najwyższej rozpaczy były te poczciwe panienki, dotąd naprzykładniej żyjące. Więcej

    Czytaj więcej