KAZANIE NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

KAZANIE NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI

A nietylko liczba grzechów, ale i rodzaje w szczegulności widziec sie dadzą wieksze, sprośniejsze jedne nad drugie. Staną przed oczyma twemi z jedney strony jakoby woyska nie przeliczone, kłamstwa, obłudne i zdradliwe mowy; staną z drugiey strony wszystkie nieformności, lubieżności, ale na różne kompanie podług rodzaju swego coraz brzydszego podzielone; staną liczne półki niesprawiedliwych zysków, lichwiarskich wynalazków, nieporządney chciwości przemysłów; dopieroż jedenże i ten sam grzech w inney coraz gromadzie złości obaczysz; naprzykład: cudzołóstwo stanie między grzechami cieleśności, toż samo cudzołóstwo stanie miedzy grzechami niesprawiedliwości, dla ciężkich krzywd, które z niego bliźniemu pochodzą, toż samo stanie miedzy grzechami wiarołostwa, dla złamaney poprzysiężoney wiary. Tak jeden grzech ze wszech stron na cię bić będzie. Po szkaradnych dziełach staną grzechy opuszczenia, żeś wiele zaniedbał powinności do prawdziwego Chrześcianina należących, powinności także należących do stanu, do godności, do funkcyi twoyey, opuszczenia pożytków z tych darów, któreś wziął od BOGA, nietylko bowiem BOG będzie się domagał rachunku z tego, cośmy uczynili, ale też i z tego, czegośmy wedle powinności naszey nie uczynili.

KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA KOŚCIELNA: MARCIN LUTER – TWÓRCA PSEUDOREFORMACJI – KS. DR MARCELI NOWAKOWSKI – 1911