KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI

Ukazał Chrystus promień tylko chwały swojej na górze Thabor, (i) a przytomni tam Uczniowie upadli na twarz swoję, i bali się bardzo; jeśli się wierni słudzy promyka chwały przelękli, a jak się przelękną nieprzyjaciele Jego, kiedy na dniu ostatecznym całą im swoję chwałę ukaże? Królowa Esther stanąwszy przed Asswerem na Tronie w swojey wspaniałości siedzącym, gdy spoyrzała na oczy jego zapalczywością pałające, tym widokie przerażona upadła i zbladłszy omdlała. (…) W ogrodzie Getsemańskim Słowo rzekł do żołnierzy, którzy Go poimać mieli: Jam jest którego szukacie, a oni natychmiast poszli wstecz, i o ziemię są rzuceni; jeżeli to zdziałał, kiedy sam miał być sądzonym, czegoż nie sprawi, gdy sam sądzić przyjdzie? Jeżeli w pokorze, w podłości ukrytego znieść niemogli jako zniosą w Majestacie swoim jaśniejącego?

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI – 1904 – KS. J. FISCHER

KAZANIE NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770