KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI

A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami – i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca – pełne łaski i prawdy. (J 1, 14.)

„O przedziwna odmiano! BÓG staje się człowiekiem, Sędzia się odmienia w Ojca, zagniewany w łaskawego. Czy możesz być większe ukazanie łaski? Grzechy nasze Boga czyniły surowym Sędzią, a miłość Jego ku grzesznym z Sędziego uczyniła Ojcem naszym łaskawym: Narodzenie z Ojca od wieków dało Mu pioruny, któreby na grzesznych rzucał; Narodzenie w czasie z Matki dało Mu łzy, któremiby twarde grzeszących serca miękczył. O dziwna odmiana! O niewysłowiona łaska!”

ŻYWOT ŚW. PAFNUCEGO I ŚW. TAIDY – 20 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

SKĄD POCHODZĄ CHOROBY I JAK SIĘ W NICH ZACHOWAĆ – KS. J. FISCHER