KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI – 1904 – KS. J. FISCHER

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ NIEP. POCZĘCIA N. P. MARYI

miane w 50 rocznicę ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia w katedrze przemyskiej na Roratach przez ks. J. Fischera

Ojcowie nasi gorąco kochali Maryę! Rycerze polscy na boje, które wiedli z niewiernymi w obronie nie tylko Ojczyzny, ale i Kościoła, chodzili z pieśnią Bogarodzica na ustach!

W zamierzchłej przeszłości rycerze polscy nosili na piersiach pod puklerzem, malowany na blasze obraz Matki Boskiej, który później, gdy szkaplerz został wprowadzonym, zastąpili szkaplerzem. Różaniec był ulubionem nabożeństwem ludzi wszystkich stanów, a obok niego także Godzinki o Niepokalanem Poczęciu N. P. Maryi.

Z pałaców magnackich również jak z chat wieśniaczych, z obozów rycerzy równie jak z warsztatów rzemieślniczych, wzlatywał ku niebu codzień o świtaniu śpiew:

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą.
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą!

Odprawiali ojcowie nasi nowennę do wszystkich większych świąt Maryi, a w same święta przystępowali do spowiedzi i Komunii świętej.

Pościli wilie do świąt Maryi nie pytając, czy post we wilię jest nakazany, czy nie nakazany, bo mawiali:
„Kto kocha Maryę, nie pyta o wilię”.

I póki wielbił Maryę nasz naród, okazywała się dziwnię opieka Maryi nad Polską. Dowodem tego zwycięstwa oręża polskiego pod Chocimem, pod Grundwaldem, obrona Częstochowy, oswobodzenie Wiednia przez Jana III. Niezliczone łaski świadczyła Marya narodowi, których łask dowodem przeszło 1.100 obrazów Maryi cudami albo łaskami słynących, rozsianych po Polsce.

Dopiero gdy zimny wiatr niewiary zmroził pobożność, poczęły nieszczęścia padać na Polskę.

Czy naśladujecie ojców waszych czułe nabożeństwo do Maryi ?

Czy macie zwyczaj śpiewać, a przynajmniej odmawiać choć czasem Godzinki o Niepokalanem Poczęciu N. P. Maryi?

Czy macie na sobie szkaplerze, albo ciemny karmelitański, albo niebieski, Niepokalanego Poczęcia Maryi? Może nie masz na sobie ani szkaplerza ani medalika ani krzyżyka ani żadnej poświęconej rzeczy? Nakazanem nie jest noszenie tych świętości, ale jest poleconem i bardzo pożytecznem! Jeżeli nie masz szkaplerza, radzę, nie odkładaj go przyjąć: zaraz, dziś jeszcze, możesz się do szkaplerza zapisać; sam cię chętnie zapiszę i sam ci go włożę!

Czy masz w domu obraz N. P, Maryi? Czy umiesz odmawiać różaniec? Czy masz swój własny różaniec? Czy twoja żona, czy twój każdy syn, każda twoja córka ma swój własny różaniec?

Wstydź się, jeżeli różańca nie masz, różańca nie umiesz odmawiać, jeżeli twoje dzieci różańców nie mają i nie
umieją odmawiać!

ŻYWOT ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA MIREŃSKIEGO, 6 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770