św. Alfons Liguori: „WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA!”

Swiety_Alfons_Maria_de_Liguori§ 1. Jak wielką ufność powinniśmy pokładać w Marji jako Królowej Miłosierdzia.

1. Marja jest Królową. Ponieważ Przenajśw. Marja Panna została wyniesioną do godności Matki Króla królów, przeto słusznie czci Ją Kościół św. i pragnie, by Jej wszyscy dawali zaszczytny tytuł Królowej.

Jeśli Syn jest Królem – mówi Pseudo-Atanazy – to i Matkę koniecznie trzeba nazywać i uważać za królową. A św. Bernardyn ze Sieny dodaje: Marja wysłużyła sobie godność Królowej świata i wszystkich stworzeń w tej chwili, gdy się zgodziła zostać Matką Słowa Przedwiecznego. Jeśli ciało Marji – wywodzi opat Arnold – było złączone z ciałem Jezusa, jakżeby Ona jako Matka mogła być usuniętą od godności królewskiej Syna? Owszem, należy przyjąć, że Matka i Syn nie tylko dzielą się władzą królewską lecz iż także ta władza jest w obojgu jednakowa.

Ponieważ zaś Pan Jezus jest Królem całego świata, tedy i Marja jest Królową wszechrzeczy, mówi opat Rupert. Dlatego – jak woła św. Bernardyn ze Sieny – ile stworzeń służy Bogu, tyle też musi służyć Marji, bo aniołowie, ludzie i wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi podlegają władzy Jej tem samem, że są podległe rozkazom Boga. Przeto opat Gerryk zwraca się do Marji z takiemi słowy: Władaj, o Marjo, bezpiecznie i rozporządzaj swobodnie dobrami Swego Syna, bo będąc Matką i Oblubienicą Króla świata, masz słuszne prawo do godności i władzy królewskiej nad wszystkiemi stworzeniami.

św. Alfons Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgrom. Redemptorystów,
„Uwielbienia Marji”, Kraków 1927, s.25n:

WYKŁAD ANTYFONY „SALVE REGINA”
roz. I – „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia!”

ROZMYŚLANIA O ŻYCIU KAPŁAŃSKIM: O ZADANIU KAPŁANÓW W NASZYCH CZASACH – ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR

KATOLICKI KATECHIZM LUDOWY: O CZCI DO MATKI BOŻEJ