Więcej treści

 • w

  [ROZWAŻANIA] ROZRÓŻNIANIE DUCHÓW – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Jest dość prosta reguła, sprawdzona i wyraźnie wypowiedziana przez wielu świętych Pańskich: miłość do Matki Zbawiciela jest potężnym orężem w walce ze złym duchem i zarazem wyraźnym znamieniem tych, którzy podążają za Chrystusem. To się sprawdza regularnie, aczkolwiek nie chodzi przede wszystkim o zewnętrzne okazywanie czci, lecz o wewnętrzną cześć, która zawsze oznacza duchowe przejęcie i naśladowanie. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] WYBRANIE – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Dlatego właśnie wybrał na zawsze ciemność cierpienia i śmierci na sanktuarium dla swojej chwały – Najświętszą Ofiarę. Dlatego w centrum Jego świątyń znajduje się Krzyż. Dlatego też każde cierpienie, każdy cierpiący człowiek, każdy dom naznaczony cierpieniem – cielesnym czy duchowym – może być i przynajmniej potencjalnie jest wybranym, świętym miejscem dla Jego chwały Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] CZY BÓG WODZI NA POKUSZENIE? – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Pociągające dla każdego są już te przeżycia i widoki doświadczone pod przewodnictwem diabła, nie tylko jego obietnice. Tu więc diabeł wodzi na pokuszenie, nie Bóg. Nie trzeba jednak być wybitnym teologiem, by wiedzieć, że także w tej sytuacji diabeł może działać i działa tylko w ramach przyzwolenia Bożego. Podobnie jak zresztą w sprawie starotestamentalnego Hioba, gdy ma miejsce zakład między Bogiem i diabłem o wierność sprawiedliwego męża: Bóg zezwala na próbowanie człowieka, szatan działa. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] PROSTOTA WIARY – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Niedziela III Przedpościa (Quinquagesima) Łk 18, 31-43 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym.  Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta […] Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] TAJEMNICA PŁODNOŚCI – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Klasyfikacja rodzajów gleby w przypowieści nie jest wyrokiem lecz wezwaniem. Wezwaniem typowym dla prawdziwego Boga, który tak urządził świat, że ze skruszonych skał powstaje gleba, zaś człowiekowi powierzył troskę o uprawę ziemi, w tym także trud rozróżniania ziarna pożytecznego, życiodajnego według czasu i miejsca. Człowiek ma nie tylko możliwość i władzę rozpoznawania gleby żyznej od nieurodzajnej, a nawet przemiany pustkowia w ziemię uprawną i płodną. Przede wszystkim każdy z nas ma zdolność uprawiania swego serca, czyli osobowej gotowości na przyjęcie życiodajnego, rozrzutnego z miłości słowa prawdy – o Bogu i o sobie. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] OSTATNI PIERWSZYMI – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Właściwie każdy człowiek ma otrzymać zapłatę, na którą nie zasługuje. One może mu być jedynie darowana ze szczodrobliwości. Dlatego w błędzie są ci, którzy domagają się więcej. Nie zrozumieli, czym jest ta zapłata. I nie poznali małości swoich zasług wobec tej zapłaty. Przede wszystkim nie znają Pana winnicy i nie są gotowi Go poznać, lecz próbują Jego pouczać według tego, co oni są w stanie pojąć, co by sami – i to nawet słusznie – uczynili. Więcej

  Czytaj więcej