Więcej treści

  • św. Alfons Liguori: „WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA!”

    Ponieważ zaś Pan Jezus jest Królem całego świata, tedy i Marja jest Królową wszechrzeczy, mówi opat Rupert. Dlatego – jak woła św. Bernardyn ze Sieny – ile stworzeń służy Bogu, tyle też musi służyć Marji, bo aniołowie, ludzie i wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi podlegają władzy Jej tem samem, że są podległe rozkazom Boga. Więcej

    Czytaj więcej